AOK MOTO 2017

3.4 Jonasbacken

Banläggare: Ralf Rönn

Resultat

Mellantider


8.5 Seitlax

Banläggare: Hasse Ekholm

Resultat

Mellantider


5.6 Sondby

--- Också MTBO --- 

Banläggare: Hasse Ekholm

Resultat

Mellantider


12.6 Holken 

Banläggare: Ralf Rönn

Resultat

Mellantider


31.7 Illby 

Banläggare: Peter Stenbäck

Resultat

Mellantider


28.8 Virvik 

Banläggare: J-E Nyström

Resultat

Mellantider


18.9 Hamars 

Banläggare: Jan Aldén

Resultat

Mellantider


Borgånejdens motionsorientering 2017, direktiv