Medlem i OK Trian

OK Trian logo

 

Samarbetspartners

Borgå energi

Oy LVIS-K.A. Stendahl-VVSEL AB

 

 

 

Inloggning

Inbjudan till vårmöte - Kutsu kevätkokoukseen

19.03.2018 kl. 09:55
Årsmötet hålls tisdagen den 20.3.2018 klockan 18, på Borgå Energis kraftverk i Tolkis. Adressen är Tolkis hamnväg 1.

AKILLES OK:S VÅRMÖTE 20.3.2018

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.     Mötets öppnande

2.     Val av mötesordförande

3.     Val av mötessekreterare

4.     Val av två protokolljusterare och två rösträknare

5.     Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört

6.     Fastställande av föredragningslistan

7.     Godkännande av
- verksamhetsberättelsen för år 2017
- materialförvaltarens redovisning

8.     Godkännande av bokslutet för år 2017

9.     Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10.   Övriga ärenden

11.   Mötets avslutande
Emil Johansson