Medlem i OK Trian

OK Trian logo

 

Samarbetspartners

Borgå energi

Oy LVIS-K.A. Stendahl-VVSEL AB

 

 

 

Inloggning

Höstmöte - Syyskokous 01.11.2018

08.10.2018 kl. 17:54
Välkomna på AOK:s höstmöte torsdagen den 1.11 kl 18:00 på Tolkis kraftverk. Styrelsen.
Tervetuloa AOK:n syyskokoukseen torstaina 1.11 klo 18:00 Tolkkisten voimalaitoksen tiloissa. Hallitus.

AKILLES OK

HÖSTMÖTE - SYYSKOKOUS

 

Tidpunkt:     Torsdagen den 1.11.2018, kl 18:00

Plats:            Tolkis kraftverk, Tolkisvägen 773, 06100 Borgå

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

§ 1  Mötets öppnande

 

§ 2  Val av mötesordförande

 

§ 3 Val av mötessekreterare

 

§ 4  Val av två protokolljusterare och två rösträknare

 

§ 5  Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört

 

§ 6  Fastställande av föredragningslistan

 

§ 7  Val av Akilles OK:s styrelse för år 2019

 

§ 8  Val av AOK:s representant i OK Trians styrelse för 2019-2020.

 

§ 9  Fastställande av medlemsavgiften för år 2018

 

§ 10  Val av stuguråd för Holken för 2019

 

§ 11  Val av sektionens representant i Borgå Akilles r.f:s centralstyrelse samt personlig suppleant

 

§ 12  Budgetförslag och verksamhetsplan för 2019

 

§ 13  Övriga ärenden

 

§ 14  Mötets avslutande

Emil Johansson