Inloggning

AKILLES OK:S IRMA DIREKTIV

OBS! Viktig information angående representationsförening
Den enskillda orienteraren representerar den orienteringsförening som finns registrerat i IRMA-systemet vid anmälningsskedet till den första tävlingen på säsongen (de olika grenarna skillt för sig). AOK:s mål är att så många som möjligt representerar OK Trian fr.o.m. säsongen 2015 (det är också möjligt att representera AOK). Detta kräver ett föreningsbyte i IRMA-systemet! Det är på var och ens eget ansvar att sköta ändringen. Observera också att det inte går att byta förening mitt under säsongen!

Information om byte av förening i IRMA:
1. Gå till adressen irma.suunnistusliitto.fi --> IRMA inloggning
2. Från den vänstra menyn skall du sedan till "ANVÄNDARE" --> "Egna uppgifter", och välj "Redigera användare" (i nedre kanten av sidan)
3. I den högra spalten visas din representationsförening, med Sök knappen kan du byta förening för respektive gren
4. Uppdatera även dina övriga uppgifter, bl.a Emit och EmiTag numren samt kontaktuppgifterna!
5. Slutligen skall du inte glömma att Spara, så att de angivna uppgifterna hålls kvar


IRMA startsidan finns på följande adress: https://irma.suunnistusliitto.fi

Nedan AOK:s tillägsinfo gällande IRMA användning:

Juniorer:

 • Föreningens IRMA kontaktpersoner (Björn Alden & Anders Lindahl) sköter om anskaffningen av lisenserna för samtliga juniorer (föreningen betalar).
 • IRMA kontaktpersonerna hjälper juniorerna/föräldrarna vid behov med IRMA anmälningar
 • Ersättning av startavgifter sker enligt följande principer:
 • Nationella tävlingar (alla förutom orienteringsveckor)
  • Anmälningsavgiften betalas av föräldrarna i samband med IRMA anmälningen (via egen nätbank)
  • Föreningen ersätter halva startavgiften för dessa senast efter säsongavslutningen
 • Mästerskapstävlingar (FM, FSOM och NÅIDM)
  • Föreningen betalar
 • Budkavletävlingar (stafetter)
  • Föreningen betalar 

Övriga:

 • Observera följande
  • Lisensen skaffas via IRMA (av dig själv eller någon annan på din begäran)
  • Lisensen måste vara betald för att lyckas med anmälning via IRMA
  • Alla som någon gång tidigare haft en SSL lisens har automatiskt ett IRMA konto (dessa behöver ej registrera sig som IRMA användare)
  • Kontakta föreningens IRMA spesialister (Björn Alden & Anders Lindahl) ifall du behöver hjälp
 • Anmälning till nationella tävlingar
  • Du betalar själv anmälningsavgiften i samband med IRMA anmälningen via egen nätbank
 • Anmälning till mästerskapstävlingar (Föreningen betalar startavgifterna)
  • Du anmäler dig själv via IRMA
  • Kolla att att 'Seura maksaa' krysset är val

Bildserie av FSO:s IRMA anvisningar (16 sidor)