STYRELSEN 2016

Ordförande Vesa Isoniemi

telefonnummer:    041-5473007

e-post:                   vesa.isoniemi ¤ pp.inet.fi

adress:                  Tavisuontie 26, 06830 Kulloonkylä

Vice ordförande Emil Johansson

(Medlem i OK Trians styrelse)

telefonnummer:     040 776 6372

e-post:                   johanssonemil88 ¤ gmail.com

adress:                  Linnankoskigatan 57 A2, 06100 Borgå

Kassör Anders Lindahl

(Medlem i OK Trians styrelse)

telefonnummer:     040 060 4763

e-post:                   anders.lindahl ¤ idrott.fi

adress:                  Pepotbågen 9, 06400 Borgå

Sekreterare Peter Tallberg

telefonnummer:     050 071 8269,

e-post:                   peter.tallberg ¤ porvoonenergia.fi

adress:                   Tornatorintie 11 A32, 48100 Kotka

Medlem Christel Nordgren

telefonnummer:    040 562 3346

e-post:                  christel.nordgren ¤ porvoo.fi

adress:                 

Medlem Erica Roselius

e-post:                   erica.roselius ¤ gmail.com

Övriga kontaktpersoner

Kartansvarig Karl-Gustav Björkell

telefonnummer:    019 654 550

adress:                 Sannäs 33, 06100 Borgå

Stuguråd (Holken kontaktperson) Hans Ekholm

telefonnummer:    0400 208 471