Inloggning

Medlemsskap

Som medlem i AOK har du möjlighet att delta i all vår egen verksamhet samt OK Trians verksamhet. Som medlem har du även möjlighet att utnyttja klubbstugan Holken för privat bruk.

Medlemsavgifter 2015 - Välj ett av följande alternativ:

1) AOK medlemsavgift 20 e/person

2) OK Trian medlemsavgift 50 e/person, innehållande 

  • AOK medlemsavgift
  • Deltagaravgifterna till AOK:s moto evenemang (ca 7st per säsong)
  • Under 19 - åriga juniorer får delta gratis i moton arrangerade av OK Orient och i KU-Rastit som arrangeras av Sibbo Vargarna.

3) OK Trian medlemsavgift 120 e/familj, innehållande

  • AOK medlemsavgift
  • Deltagaravgifterna till AOK:s moto arrangemang (ca 7st per säsong)
  • Under 19 - åriga juniorer får delta gratis i moton arrangerade av OK Orient och i KU-Rastit som arrangeras av Sibbo Vargarna.

Bli medlem i AOK

  • Kontakta ordförande eller någon annan styrelsemedlem